Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver 5.0.4.43

Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver 5.0.4.43

Intel Corporation – Shareware
ra khỏi 16 phiếu

Tổng quan

Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.299 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver là 5.0.4.43, phát hành vào ngày 09/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver!

Cài đặt

người sử dụng 9.299 UpdateStar có Intel(R) USB eXtensible Host Controller Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Intel Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại